29 czerwca 2023

Wiek zgody, czyli od ilu lat można legalnie uprawiać seks?

Inicjacja seksualna to dla każdej osoby niezwykle ważny moment w życiu. Najczęściej to bardzo romantyczne, namiętne i oczywiście przyjemne wydarzenie. A kiedy najczęściej dochodzi do inicjacji seksualnej? Jak wskazują liczne badania, z roku na moment ten następuje coraz szybciej. Innymi słowy, młodzi ludzie decydują się na ten krok w coraz młodszym wieku. Zjawisko to jest dość niepokojące, ponieważ jak wskazują te same badania, młodzi ludzie nie mają wystarczającej wiedzy dotyczącej współżycia seksualnego. Mowa tu choćby o kwestii antykoncepcji. Istotne pod tym kątem jest także to, kiedy można rozpocząć współżycie.

Ten pierwszy raz – kiedy powinien nastąpić?

Przede wszystkim, aby móc rozpocząć inicjację seksualną, powinno się być do tego właściwie przygotowanym. Konieczne jest tu spełnienie dwóch warunków. W pierwszej kolejności osiągnąć powinno się dojrzałość płciową. Dodatkowo konieczne jest także osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej. Dopiero wówczas myśleć można tak naprawdę o świadomej inicjacji seksualnej. Okres dojrzewania to szczególny czas dla każdego młodego człowieka. Dochodzi wówczas do zmian zarówno fizjologicznych, jak i hormonalnych. Z biologicznego punktu widzenia okres dojrzewania to czas, w którym możliwe jest odbycie już stosunku seksualnego. W okresie tym bowiem młodzi ludzie zdolni są już do zaspokojenia popędu seksualnego oraz do osiągnięcia orgazmu. Co jednak istotne, proces osiągnięcia dojrzałości płciowej przebiega nieco inaczej u chłopców i dziewcząt. Konkretnie mowa tu o innym tempie dochodzenia do dojrzałości płciowej. Dziewczęta osiągają pełnię zmian fizjologicznych w wieku 14 – 16 lat. Z kolei chłopcy między 15 a 18 rokiem życia. Pod kątem dojrzałości biologicznej to właśnie w tym wieku chłopcy i dziewczęta zdolni są do inicjacji seksualnej. Jak jednak wspomniano, konieczna jest tu jeszcze dojrzałość emocjonalna. Innymi słowy, o byciu gotowym do odbycia stosunku seksualnego mówić można w momencie osiągnięcia dojrzałości hormonalnej, fizjologicznej i psychicznej. A od ilu lat można legalnie współżyć?

Współżycie seksualne zgodnie z prawem – od kiedy?

Od ilu lat jest się legalnym – takie pytanie często usłyszeć można w kontekście współżycia seksualnego. Polskie przepisy prawne bardzo jasno odnoszą się do tej kwestii. Określają bowiem wiek zgody na 15 lat. Oznacza to, że w świetle obowiązującego w Polsce prawa seks uprawniać można dopiero po ukończeniu 15 roku życia. Przepisy jasno także określają, co stać się może w przypadku współżycia przez osobę, która nie ukończyła jeszcze 15 lat. W przypadku stosunku seksualnego osoby poniżej 15 roku życia z osobą powyżej 17 lat, taki stosunek uznany może zostać za przestępstwo obarczone karą pozbawienia wolności na czas od 2 do 12 lat. Jak zatem widać, w takim przypadku współżycie z osobą poniżej 15 roku życia jest nielegalne. Co ważne, zgoda osoby poniżej 15 lat na odbycie stosunku seksualnego w żaden sposób nie zwalnia z odpowiedzialności karnej osoby pełnoletniej. Kary uniknąć może wyłącznie wówczas, kiedy udowodni, że została wprowadzona w błąd co do wieku drugiej osoby. Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli do stosunku seksualnego dochodzi pomiędzy osobą poniżej 15 lat a osobą powyżej 15 lat, ale nie starszą niż 17 lat. W tym przypadku ta druga osoba nie będzie odpowiadać karnie, jednak może jej grozić poniesienie odpowiedzialności za demoralizację zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Podsumowując, kiedy zgodnie z prawem można odbyć stosunek seksualny? Minimalny wiek to 15 lat.

Wiek seksualny – kiedy powinno się rozpocząć współżycie?

Na początku omówiono kwestię gotowości do współżycia z biologicznego punktu widzenia. Pamiętać jednak trzeba, że samo osiągnięcie dojrzałości biologicznej wcale nie oznacza, że trzeba się już decydować na inicjację seksualną. Istotna jest tu bowiem również psychika i gotowość emocjonalna. Na ten pierwszy raz zdecydować powinno się zatem dopiero wówczas, kiedy jest się na to gotowym zarówno pod względem fizjologicznym, jak i emocjonalnym. Oczywiście przy tym wszystkim zawsze pamiętać trzeba, że wiek przyzwolenia zgodnie z polskim prawem to 15 lat.

Powiązane treści