2 października 2023

Sygnaliści: Nowe wyzwania dla działów kadr i płac

W obecnych czasach ochrona interesów i zasad etyki w miejscu pracy staje się coraz ważniejsza. Jednym z kluczowych elementów tej ochrony jest rola sygnalisty. Sygnalista to osoba lub podmiot, która odgrywa kluczową rolę w dbaniu o integralność i bezpieczeństwo firmy. Jego zadaniem jest informowanie o potencjalnych wykroczeniach, nadużyciach lub naruszeniach zasad etyki w miejscu pracy. W tym artykule omówimy, na jakie zmiany powinien przygotować się dział kadr i płac w tym zakresie.

Sygnalista – Strażnik bezpieczeństwa organizacji

Sygnalista jest niczym strażnik bezpieczeństwa organizacji. Mogą nim być zarówno pracownicy, jak i osoby z zewnątrz, które informują o nieprawidłowościach lub przestępstwach popełnianych w firmie, lub instytucji, z którą są powiązani. Sygnalista działa w dobrej wierze, dbając o uczciwość i zgodność z prawem w miejscu pracy. Naruszenia, które sygnalista może zgłosić, obejmują korupcję, nadużycia finansowe, zanieczyszczenie środowiska, naruszenia przepisów bezpieczeństwa, nielegalną konkurencję, mobbing i dyskryminację, oraz wiele innych.

Kto może zostać sygnalistą?

Sygnalistą w firmie może zostać każdy pracownik, klient lub świadek nieprawidłowości prawnych w miejscu pracy. Jednakże, aby zdobyć status sygnalisty, osoba musi działać w dobrej wierze i mieć pewność co do zgłaszanych naruszeń, unikając działania z powodu zemsty.

Zmiany wprowadzone przez nową dyrektywę

Nowa dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów wprowadza ważne zmiany, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w działach kadr i płac.

Prawa sygnalisty

Nowa dyrektywa gwarantuje pełną ochronę i anonimowość sygnalistów. Mają oni prawo dokładnie zgłaszać nieprawidłowości bez obaw o odwet ze strony pracodawcy lub innych pracowników. Ważniejsze prawa sygnalisty obejmują:

  • Prawo do anonimowego zgłoszenia: Sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń anonimowo, bez ujawniania swojej tożsamości.
  • Prawo do ochrony danych osobowych: Dane sygnalistów muszą być odpowiednio chronione, a ich ujawnienie jest zabronione bez ich zgody.
  • Prawo do ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem: Sygnaliści nie mogą być dyskryminowani ani poddawani mobbingowi ze względu na swoje zgłoszenia.
  • Prawo do ochrony przed zwolnieniem lub innymi sankcjami: Jeśli sygnalista jest pracownikiem, nie może być zwolniony ani poddany innym sankcjom z powodu jego zgłoszenia.
  • Prawo do nieobniżania wynagrodzenia za pracę: Sygnalistom nie można obniżać wynagrodzenia za pracę z powodu ich zgłoszeń.
  • Prawo do awansu: Sygnaliści nie mogą być pomijani w procesie awansu ze względu na swoje zgłoszenia.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawcy mają obowiązek wdrożyć politykę zgłaszania naruszeń w firmie. Polityka ta powinna zawierać informacje na temat sposobów zgłaszania naruszeń, osób odpowiedzialnych za ich przyjmowanie, procedur postępowania zgłoszeniowego oraz środków ochrony sygnalistów.

Szkolenia dla działów kadr i płac

W związku z nową dyrektywą działy kadr i płac stoją przed ważnym zadaniem przygotowania się do zmian. Jednym z kluczowych działań, które powinny podjąć, jest szkolenie personelu w zakresie ochrony sygnalistów i nowych przepisów.

Dlaczego szkolenia są istotne?

Szkolenia kadry i płace są istotne, ponieważ pomagają pracownikom tych działów zrozumieć nowe przepisy oraz wypracować odpowiednie procedury w przypadku zgłoszeń sygnalistów. 

Oto dlaczego warto inwestować w szkolenia kadry i płace:

  • Aktualizacja wiedzy: Szkolenia pozwalają pracownikom na aktualizację swojej wiedzy z zakresu prawa pracy i ochrony sygnalistów. To istotne, aby uniknąć nieścisłości i błędów w procesach zgłaszania i ochrony sygnalistów.
  • Zrozumienie wprowadzonych zmian: Nowe przepisy mogą być skomplikowane i trudne do zrozumienia. Szkolenia pomagają pracownikom lepiej zrozumieć, jakie zmiany wprowadza nowa dyrektywa i jakie mają one konsekwencje dla firmy.
  • Przygotowanie do kontroli i inspekcji: Pracodawcy będą musieli przestrzegać nowych przepisów i być gotowi na ewentualne kontrole i inspekcje. Szkolenia pozwalają przygotować się do tych sytuacji i zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów.

Skorzystaj ze szkoleń kadry i płace w Centrum Verte

Jeśli dział kadr i płac w Twojej firmie potrzebuje wsparcia w zakresie przygotowania do zmian związanych z ochroną sygnalistów i nową dyrektywą, warto skorzystać z profesjonalnych szkoleń. Centrum Verte oferuje szeroki zakres szkoleń, które pomogą Twojej firmie dostosować się do nowych przepisów.

Warto inwestować w rozwijanie kompetencji pracowników działu kadr i płac, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczną obsługę stosunków pracy. Szkolenia oferowane przez Centrum Verte są doskonałym narzędziem do osiągnięcia tego celu.

Podsumowanie

Nowa dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów wprowadza istotne zmiany w zakresie zgłaszania naruszeń w firmach. Działy kadr i płac powinny być przygotowane na te zmiany, aktualizując procedury i inwestując w szkolenia dla pracowników. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu firma może skutecznie przestrzegać nowych przepisów i uniknąć potencjalnych problemów prawnych. Niezależnie od rozmiaru firmy, warto zadbać o dostosowanie się do nowych wymagań, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zwiększenia zaufania pracowników.

Pamiętaj, że Centrum Verte oferuje profesjonalne szkolenia kadry i płace, które mogą pomóc Twojej firmie w procesie adaptacji do nowych przepisów.

Artykuł przygotowany przy współpracy z partnerem serwisu.

Powiązane treści