29 kwietnia 2022

Kiedy ubezpieczyć dziecko w ZUS? Termin i podstawowe informacje

Każdy z nas chcąc skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej, jest zobowiązany do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie ubezpieczenie możemy nabyć, będąc zatrudnionym, mając własną działalność gospodarczą czy będąc zgłoszonym przez najbliższego członka rodziny. Dziecko przez rodzica nabywa prawo do ubezpieczenia, poprzez zgłoszenie na odpowiednim druku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby móc zgłosić dziecko do ZUS trzeba to zrobić w określonym czasie od zastałej sytuacji jak np. urodzenie dziecka. W jakim czasie trzeba zgłosić dziecko do ubezpieczenia? W tym artykule dowiesz się, w jakim czasie i jak to zrobić.

W jakim czasie trzeba zgłosić dziecko do ubezpieczenia?

Obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego dokonujemy w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności jak np. urodzenie dziecka. Taki obowiązek zgłaszamy do swojego pracodawcy jeżeli jesteśmy zatrudnieni przez zakład pracy, natomiast zakład pracy zgłasza do ZUS bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu kolejnych 7 dni. Warto więc zgłosić do pracodawcy zaistniałą sytuację jak najszybciej, aby w razie problemów zdrowotnych dziecka, nie było kłopotów z ubezpieczeniem. Taka sama procedura występuje przy zgłoszeniu innego członka rodziny.

Prowadząc własną działalność gospodarczą, zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka dokonujemy osobiście w ZUS na druku ZCNA, czyli „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”. Na zgłoszenie mamy 7 dni.

Na jakim dokumencie i jakie dane są wymagane do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia?

Jak już wcześnie wspomnieliśmy, zgłoszenia dokonujemy przez zakład pracy albo bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na dokumencie ZUS ZCNA. W obu przypadkach wymagane są następujące informacje:

  • Dane płatnika składek takie jak NIP, REGON, nazwa zakładu pracy
  • Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej, czyli rodzica (imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia)
  • Data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli data urodzenia dziecka lub data, od której chcemy ubezpieczyć dziecko tak, aby miało ciągłość między jednym zgłoszeniem a drugim.
  • Dane identyfikacyjne dziecka (imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia)
  • adres zamieszkania dziecka, jeżeli nie mieszka z danym rodzicem

Przypomnijmy, w jakim czasie trzeba zgłosić dziecko do ubezpieczenia? Mamy na to 7 dni od zaistnienia okoliczności wymaganych do zgłoszenia dziecka, niezależnie jaką metodę wybierzemy.

Powiązane treści