10 maja 2022

Czy szkoła ma obowiązek ubezpieczyć uczniów? Wyjaśniamy!

Ubezpieczenie społeczne to świadczenia, któremu podlega każda osoba pracująca w oparciu o umowę o pracę, ale również osoba ucząca się. Niemniej jednak wielu rodziców ma pewne wątpliwości. Dziecko bowiem nie musi podlegać ubezpieczeniu z racji tego, że jest członkiem rodziny. Wobec tego czy szkoła ma obowiązek ubezpieczyć uczniów? Wyjaśniamy!

Ubezpieczenie uczniów – kiedy szkoła nie musi ubezpieczać uczniów?

Czy szkoła ma obowiązek ubezpieczyć uczniów? Otóż wiele zależy od tego, czy uczeń już podlega świadczeniom ubezpieczeniowym. Dziecko czy nastolatek może być bowiem dopisany do ubezpieczenia jako członek rodziny. Wówczas analogicznie w takiej sytuacji, nie jest konieczne dopisanie go do dodatkowych świadczeń. Co więcej, uczeń może również:

  • podlegać ubezpieczeniu jako wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej
  • podlegać prywatnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

W tych sytuacjach również nie ma potrzeby dodatkowego ubezpieczenia uczniów. Wobec tego na pytanie: czy szkoła ma obowiązek ubezpieczać uczniów?- można odpowiedzieć, że wiele zależy od sytuacji i od faktu, czy uczeń już takim świadczeniom podlega.

Czy szkoła ma obowiązek ubezpieczania uczniów? Wyjaśniamy

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że żaden uczeń nie może pozostać nieubezpieczony. Wynika to z samej specyfiki szkoły, w której może zdarzyć się wiele. Obowiązkiem placówki jest więc przede wszystkim sprawdzenie, czy dziecko podlega już świadczeniom z konkretnego tytułu. Jeśli jednak nie, to czy szkoła ma obowiązek ubezpieczyć uczniów? W takim przypadku obowiązkiem szkoły jest zgłoszenie uczniów do ubezpieczenia. Dzieci uczące się w placówkach, mają bowiem pełne prawdo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych właśnie okazując się statusem ucznia. Rodzice więc nie powinni mieć wątpliwości co do tego, że jeśli dziecko nie jest ubezpieczone jako członek rodziny, to będzie ono w pełni ubezpieczone po prostu przez placówkę oświaty, do której uczęszcza. Uczniowie muszą być zawsze ubezpieczeni, co jest również podyktowane względami prawnymi.

Powiązane treści