16 października 2022

Samodyscyplina – czym jest i jak ją rozwijać?

Samorozwój, samoakceptacja i w końcu samodyscyplina. Wraz z rozwojem psychologii i powstawaniem coraz nowszych metod i technik coachingu, pojęcie samodyscypliny zdecydowanie zyskuje na popularności. Mogłoby się wydawać, że to właśnie samodyscyplina, wymieniana zwykle wraz z motywacją, jest kluczem do sukcesu na polu osobistym i zawodowym. Samodyscyplina – co to jest i jak ją budować?

Samodyscyplina – co to jest i czemu służy?

Definicje słownikowe informują, że:

  • samodyscyplina to dyscyplina narzucona samemu sobie
  • dyscyplina to rygorystycznie przestrzegane reguły postępowania.

Z połączenia obu definicji wynika, ze w słownikowym ujęciu samodyscypliną jest narzucenie samemu sobie rygorystycznych reguł postępowania. I faktycznie, chodzi o pewien rygor, wytrwałość czy konsekwencję. Niezwykle istotnym elementem pojęcia samodyscypliny jest cel, któremu rygor ten i związane z nim wyrzeczenia maja służyć. Nie chodzi przecież o to, aby bezcelowo, ale wytrwale, pozbawiać się jakiejś przyjemności czy zmuszać do określonych działań. Tej wytrwałości i konsekwencji w podejmowaniu określonego postępowania powinno zawsze towarzyszyć ukierunkowanie na realizację zaplanowanego przez siebie celu. Cel z kolei powinien być ambitny, ale rzeczywisty i możliwy do zrealizowania.

Samodyscyplina oznacza więc pewna wypracowaną cechę lub siłę charakteru, dzięki której za pomocą realizowanych systematycznie działań i świadomie podejmowanych wysiłków, zamierzamy osiągnąć cel. Może to być zrzucenie nadprogramowych kilogramów, awans w pracy czy  przygotowanie się do przebiegnięcia maratonu. Samodyscyplina ukierunkowana na cel przyczynia się do samorozwoju i jest czymś, co warto w sobie rozwijać i pielęgnować.

Samodyscyplina a motywacja – czy znaczą to samo?

Osoby mające problemy z wytrwałością i samodyscypliną, zwykle zrzucają to na karb braku motywacji. Czy samodyscyplina i motywacja znaczą to samo?

Motywację można rozumieć jako impuls do działania, wewnętrzną chęć na zrobienie czegoś. Niestety, motywacja lub jej brak są zjawiskiem mało stabilnym, tymczasem samodyscyplina wiąże się z konsekwencją. Motywacja to wola do działania, jednak dopiero samodyscyplina oznacza świadome działanie w określonym kierunku, podążanie do celu, niezależnie od czynników zewnętrznych oraz obecności lub braku motywacji. Tak jak wcześniej zostało to już ustalone – samodyscyplina oznacza narzucenie sobie pewnego rygoru i brak motywacji nie może stanowić w tym przypadku wymówki.

Jak skutecznie ćwiczyć samodyscyplinę?

Jak ćwiczyć samodyscyplinę? Najlepiej jest postępować w oparciu o kilka kroków:

  1. Przygotować realny plan realizacji celu, podzielonego na określone etapy, z których realizacji można się rozliczyć;
  2. Zamiast planowania na bardzo długie okresy, najlepiej ograniczyć się do perspektywy kilkudniowej i stopniowo, wraz z osiąganiem postępów, wydłużać ją;
  3. Usunąć ze swojego otoczenia wszystko, co zakłóca pracę nad samodyscypliną – konto w mediach społecznościowych, szafkę ze słodyczami, dostęp do serialu, przez który brak czasu na realizację planu;
  4. Świętować każdy sukces, wyciągać wnioski z porażek i wracać do realizacji planu.

Samodyscyplina w pracy – jak zbudować dobre nawyki?

Samodyscyplina w pracy zdecydowanie pomaga osiągnąć zawodowy sukces. Przydaje się zarówno pracownikom korporacji, jak i właścicielom własnych firm. Jak jednak zbudować samodyscyplinę zawodową?

Po pierwsze, należy ustalić, co jest celem. Może to być osiągnięcie wyższej sprzedaży niż w poprzednim miesiącu, dokończenie projektu w terminie lub znalezienie dwóch nowych klientów. W zależności od rodzaju stanowiska, cele mogą być różne. Ważne, aby były atrakcyjne, ale możliwe do osiągnięcia.

Następnym krokiem jest przygotowanie planu realizacji i jego konsekwentne wdrażanie, bez poddawania się chwilowym spadkom motywacji czy rzeczom odwracającym uwagę.  Plan, aby był realny, musi być elastyczny, obejmować przerwy na odpoczynek i refleksję nad tym, co zostało zrobione, a co jeszcze trzeba doprowadzić do końca. I kwestia najważniejsza – po wykonaniu zadania i realizacji celu, konieczne jest wyznaczenie kolejnego. Samodyscyplina polega nowiem na nieustannym samodoskonaleniu się, wytrwałości i konsekwencji w działaniu.

Powiązane treści