13 maja 2022

Szkoła aktorska – dla wybrańców czy dla wytrwałych?

Aby dostać się do szkoły aktorskiej, trzeba pomyślnie przejść egzaminy wstępne. Procesy Egzaminy te owiane są licznymi opowieściami, anegdotami i plotkami. Krążą legendy o kreatywnych zadaniach i pułapkach w nich czyhających na przyszłych adeptów tej dziedziny sztuki.

Jak przebiegają egzaminy do szkoły aktorskiej?

Procesy rekrutacji przebiegają różnie, w zależności od wybranej szkoły. Przeważnie podzielone są na 3 etapy. Pierwszym krokiem w rekrutacji jest rejestracja na studia. Po rejestracji następuje wstępny przegląd kandydatów i tutaj następuje pierwsza selekcja. W trzecim etapie spodziewać należy się zadania egzaminacyjnego. Czy trudno jest dostać się do szkoły aktorskiej? Przechodzą wszak tylko nieliczni.

Jak wyglądają zadania egzaminacyjne?

Podczas zadania egzaminacyjnego sprawdzana jest dykcja, mimika i zdolności ruchowe potencjalnego adepta. W niektórych szkołach aktorskich jest to etap drugi rekrutacji, od którego zależy możliwość podejścia do ostatniej fazy egzaminacyjnej. Zadaniem końcowym może być odegranie sceny, wygłoszenie monologu, recytacja poezji, ale również powtórzenie określonej melodii, rytmiki i sprawdzenie warunków głosowych. Oprócz tradycyjnych zadań można trafić na egzamin lalkarski, wówczas trzeba ożywić jakiś przedmiot (na przykład poduszkę). Ważnym aspektem jest też sprawność fizyczna, wszak aktor gra całym ciałem. Ostatnim niezmiernie istotnym elementem jest znajomość historii branży aktorskiej i teatralnej.

Jak przygotować się do egzaminu?

Praktyka czyni mistrza- przed prawdziwą przygodą z aktorstwem dobrze jest się zapisać do amatorskich grup teatralnych, ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności.

Aktor powinien być naturalny i autentyczny, mieć szerokie spektrum repertuaru, być wrażliwy i kreatywny. Ważna jest znajomość nie tylko tekstów, ale i swojej osobowości, tudzież mocnych i słabych stron. Przyszły profesjonalista musi być przygotowany na każdą sytuację, zachowywać się naturalnie i wykazywać sporą pomysłowością. Warto zainteresować się rozwojem osobistym i rozwijać w sobie odporność na stres, który jest nieodzownym elementem tego zawodu.

Praca głosem to podstawa kunsztu aktorskiego. Niezmiernie ważne są ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu. Aktor musi mówić wyraziście. Ponadto powinien posiadać poczucie rytmu i melodii, toteż zalecane jest szlifowanie umiejętności muzycznych.

Warto zwrócić uwagę na aspekt fizyczny. Sprawność fizyczna jest traktowana nieco po macoszemu i schodzi na dalszy plan, a przecież role nierzadko wymagają dobrej kondycji i sprawności fizycznej.

Czy trudno jest się dostać do szkoły aktorskiej? Odpowiednie przygotowanie na pewno znacznie przybliża ten cel. Reasumując: warto dużo czytać, ćwiczyć dykcję, śpiewać, uprawiać sport i rozwijać swoją osobowość.

Powiązane treści